Leje per levizje me automjet per furnizimin e nje biznesi familjar

Pershendetje,

Kemi nje biznes te vogel familjar, higjeno sanitar, dezinfektues, shitje me pakice. Biznesi ka te vetepunesuar dhe punonjes te papaguar familjes. Biznesi eshte ne emer te gruas, por qe nuk ka leje drejtimi. Si mund te marrim leje për automjet per furnizimin e ketij biznesi? Si mund te pajisem une me leje për te qarkulluar me automjet, perderisa biznesi eshte familjar? Faleminderit,

 

 


Qytetari: H. B. Data: 25 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Leje per levizje me automjet per furnizimin e nje biznesi familjar”

  1. Pershendetje,

    Së shpejti në portalin e-Albania do te mund të aplikoni për leje për biznes, për bizneset që kanë orare të ndryshme për kryerjen e aktivitetit të tyre. Kjo ne kushtet kur aktiviteti të cilin ju ushtroni është në listën e aktiviteteve të lejuara. Nese automjeti nuk është në pronësinë tuaj, do te duhet te plotësoni të dhënat duke vendosur targën dhe numrin e shasisë së automjetit me të cilin do të kryeni lëvizjen.

    Deri ne krijimin e mundesise per aplikim ne portal, do te duhet te operoni me lejen e marre per kete qellim nga strukturat e policise se shtetit.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet