Leje Minerare

Si veprohet kur leja minerare dhe ajo zgjerimit të lejes minerare eshte miratuar ne heshtje nga MIE, por kjo e fuundit neglizhon e nuk ben zbardhjen e saj?


Qytetari: A. P. Data: 23 December , 2020, Kategoria: procedura administrative.

One response to “Leje Minerare”

  1. Pershendetje. Ju mund t’i drejtoheni gjykates administrative me objekt, detyrimin e MIE per te bere zbardhjen e lejes minerare te miratuar ne heshtje.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet