Leje lindje

Pershendetje,

Jam e siguruar ne total per nje periudhe nje vjecare, por ne pune te ndryshme. Do te doja te dija nese eshte e mundur perfitimi i lejes lindjes? Faleminderit,


Qytetari: p. l. Data: 14 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Leje lindje”

  1. 2

    Pershendetje,

    Neni 27 i Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne RSH” i ndryshuar, percakton se “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi”.
    Ne ligj nuk eshte percaktuar domosdoshmerisht qe te keni qene ne nje vend pune, por mjafton qe ju te keni 1 vit e siguruar. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet