Leje lindje per baballaret

Pershendetje,
Ku percaktohet qe lejen e lindjes e perfitojne edhe baballaret? Ju lutem mund me ndihmoni me bazen ligjore perkatese, ndonje ligj apo vkm? Faleminderit


Qytetari: E. U. Data: 15 December , 2020, Kategoria: Sigurimet shoqerore.

One response to “Leje lindje per baballaret”

  1. Pershendetje,

    Kjo e drejte percaktohet ne ligjin nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore ne RSh” (i perditesuar), ku ne nenin 27, pika 7 te tij percakton se: “Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, të drejtën e lejes për kujdes ndaj fëmijës e ka edhe babai ose birësuesi i siguruar, nëse këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka kushte për ta përfituar nëna”. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet