Leje Lindje

Pershendetje,

Doja te pyesja nuk i plotesoj 12 muaj per leje lindje dhe nuk kam 2 muaj qe kam filluar pune. A mund te marr leje lindje pa te drejte perfitimi? Jam e interesuar thjesht per leje lindje. Faleminderit,


Qytetari: I. I. Data: 23 December , 2020, Kategoria: Sigurimet shoqerore.

One response to “Leje Lindje”

  1. Pershendetje
    Kodi i punes ne nenin 104/1 percakton: “Ndalohet puna për gratë shtatzëna 35 ditë para lindjes dhe 63
    ditë pas lindjes. Kur gruaja shtatzënë ka në barrë më shumë se një fëmijë, periudha e parë bëhet 60 ditë.”
    Pra, ju keni te drejten te merrni deri ne 63 dite leje pas lindjes sipas percaktimeve ne Kodin e Punes.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet