Leje dalje – Covid

Pershendetje,

Ne lidhje me aplikimet e fundit ne e-Albania per leje levizje pertej fashes se lejuar (22:00-6:00), kur kjo levizje eshte per nevoja te shoqerise, keto aplikime duhet te behen nga kompania per te gjithe punonjesit apo duhet vete punonjesit te aplikojne individualisht? Faleminderit,


Qytetari: L. I. Data: 12 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Leje dalje – Covid”

 1. Ada Dimo Ada Dimo says:

  Pershendetje,

  Ne mbeshtetje te Urdhrit te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtejs Social nr. 616, date 09.11.2020, pika 2 dhe 3 parashikon se: “Perjashtim nga kufizimi i levizjes ne fashen orare 22.00-06.00, behet per personat te cilet duhet te levizin per emergjenca shendetesore, motive pune apo arsye te domosdoshme pajisen me autorizim permes portalit e-Albania. Personeli i shendetesise, punonjesit e strukturave te sherbimeve kritike, perjashtohen nga rregulli i aplikimit ne portalin e-albania, duke patur dokumentacionin qe verteton punesimin prane institucionit.”

  Faleminderit

 2. Pershendetje,

  Në zbatim të Urdhrit nr. 616, datë 9.11.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit”, bizneset mund të aplikojnë online ne portalin e-Albania për t’u pajisur me leje qarkullimi për transportin e punonjësve të deklaruar ose ofrimin e shërbimeve të tyre.
  – “Leje për transport për stafin” mundëson marrjen e lejes javore nga subjekti për qarkullimin e një ose më shumë automjeteve për kryerjen e transportit të punonjësve për përshkimin e itinerarit: Shtëpi-Punë-Shtëpi. Personeli që do të transportohet me këto mjete, duhet të jetë i punësuar pranë subjektit aplikues dhe duhet të jetë i pajisur edhe me leje pune individuale.
  – “Leje për qarkullim për shërbimet e subjekteve” mundëson pajisjen me leje pa limit për subjektet të cilët mund të autorizojnë punonjësit e tyre për të lëvizur me qëllim ofrimin e shërbimeve të subjektit 24 orë në 24 duke specifikuar edhe arsyen përkatëse të lëvizjes si: shërbime delivery, shpërndarje malli, ruajtje objektesh etj.

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet