Leja e zakonshme

Pershendetje,
Kam punuar prane nje institucioni nga 10 qershor 2019 deri me 10 shtator 2020. Jam larguar nga puna me deshire. Sa me takon leje e zakonshme per kete periudhe? Faleminderit,


Qytetari: o. m. Data: 14 September , 2020, Kategoria: Pune.

One response to “Leja e zakonshme”

  1. 1

    Pershendetje. Leja e zakonshme, ose pushimet vjetore eshte jo me pak se kater jave gjate vitit te punes ne vazhdim. Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje. Pra ne rastin tuaj, ju duhet te kishit kryer lejen vjetore per vitin 2019, deri ne mars te vitit 2020 dhe per vitin 2020, ju takon 2 jave leje vjetore.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet