Leja e lindjes

Pershendetje,

Kam punuar 5 vite me siguracione. Ne dhjetor me mbaroi kontrata e punes. Ne prill te ketij viti marr lejen e lindjes. A duhet te paguaje siguracione per keto 3 muaj qe kam qene pa pune apo e perfitoj lejen e lindjes edhe pa paguar 3 mujorin e fundit? Ju faleminderit


Qytetari: E. M. Data: 3 February , 2021, Kategoria: Sigurimet shoqerore.

One response to “Leja e lindjes”

  1. 1

    Pershendetje
    Ju bejme me dije se mjafton te keni 12 muaj e siguruar per te perfituar lejen e lindjes per cdo rast perfitimi( lindje)
    Neni 27 i Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne RSH” i ndryshuar, percakton se “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi”.
    Pra, ne vleresimin tim, nuk eshte e nevojshme qe ju te paguani sigurimet shoqerore per keto 3 muaj, pasi sipas ligjit ju tashme i plotesoni 12 muaj periudhe sigurimi. Faleminderi

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet