Legalizim

Çfare dokumentash duhen per legalizim? ju lutem me ndihmoni .


Qytetari: F. D. Data: 25 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Legalizim”

 1. Ada Dimo Ada Dimo says:

  Pershendetje,

  Aktualisht ka hyre ne fuqi Ligji 20/2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Republiken e Shqiperise”. Fusha e zbatimit te ketij ligji perfshin edhe ndertimet pa leje, per te cilat nuk eshte aplikuar per legalizim sipas ligjit te meparshem, deri ne daten e hyrjes ne fuqi te ketij ligji.
  Nes plotesoni kriteret e parashikuara ne nenin 18 te ketij ligji, dokumentacioni qe duhet te plotesoni eshte:
  a) genplanin e ndërtimit;
  b) planimetrinë e çdo kati të ndërtimit dhe sipërfaqet në m2;
  c) aktekspertizat nga një ekspert ose ent i licencuar për qëndrueshmërinë konstruktive të
  objektit, për ndërtimet me lartësi mbi 4 kate, si dhe për shtesën në ndërtim të regjistruar dhe
  për objektet me shkelje të lejes së ndërtimit

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet