Kur dal i padenuar ne deshmine e penalitetit?

Pershendetje,

Ne dt 4 Qershor 2015 kam mbaruar nje denim tre vjeçar. Aplikova para ca ditesh per deshmine e penalitetit dhe figuroj i denuar. Kur dhe si hiqet denimi, qe te figuroj i padenuar? Faleminderit


Qytetari: G. O. Data: 28 August , 2020, Kategoria: Penale.

One response to “Kur dal i padenuar ne deshmine e penalitetit?”

  1. 2

    Pershendetje. Kodi penal e parashikon rehabilitimin, pra heqien e shenimit “i denuar” nga deshmia e penalitetit, pas kalimit te nje afati te caktuar pa kryer veper tjeter penale. Afati qe duhet te kaloje eshte i lidhur me afatin e denimit. Konkretisht per rastin tuaj percaktohet se rehabilitohen:
    b) ata që janë dënuar me burgim për një kohë nga gjashtë muaj gjer në pesë vjet dhe që gjatë pesë vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk kanë kryer vepër tjetër penale;
    Rehabilitimi duhet te kryhet vete pa kerkese te personit, por nese kjo nuk ndodh, duhet te behet nje aplikim prane Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve. Aplikimi behet prane Postes.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet