Ku ta depozitoje vendimin e gjykates qe ka marre forme te prere?

Kam fituar një gjyq në shkallë pare me vendim fakti i formës prerë njohje kullot … Ju lutem ku duhet ta dergoje tani këtë vendim? Faleminderit


Qytetari: Q. Y. Data: 7 November , 2019, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Ku ta depozitoje vendimin e gjykates qe ka marre forme te prere?”

  1. Vendimin gjyqësor të formës së prerë mund ta depozitosh pranë çdo zyre të përmbarimit (shtetëror ose privat).

  2. Per derisa ke bere dhe ke fituar nje gjyq, prezumohet se ke pasur nje “pengese” dhe nje interes te ligjshem ndaj nje pale (instiucion ose privat).Tani te duhet ta depozitosh te institucioni ose pala qe ke hasur “pengese”

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet