Kthimi i padise nga ana e Gjykates

Përshëndetje ,

Kisha dorëzur në Gjykatë kêrkesë – padi per pronë time …. Pas një muaji Gjykata (ftuesi), me bie nje vendim per kthimin e padise pasi une nuk kam paguar taksat dhe tarifat gjyqesore. Por une nuk i kam paguar pasi me vendimit te gjykates u perjashtova nga to ne baze te ligjit 111/2017 , te ciles ia vura ne dispozicion gjykates qe ne momentin e depozitimit te saj .

Tani a duhet t’i paguaj une leket paraprakisht edhe pse jam i perjashtuar? Si te veproj?


Qytetari: O. Y. Data: 4 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kthimi i padise nga ana e Gjykates”

  1. 1

    Pershendetje. Ne rast se per juve eshte marre nje vendim nga gjykata per perjashtimin nga taksat gjyqesore dhe shpenzimet e tjera proceduriale, atehere gjykata eshte e detyruar qe te vijoje me procesin. Ne cdo rast ju keni te drejte qe brenda 5 diteve te ankimoni prane Gjykates se Apelit vendimin per kthimin e padise per te meta.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet