Korrigjimi i te dhenave ne GjCivile

Pershendetje. Nese dua te ndreq vendlindjen duke karahsuar me certifikaten e nje shteti tjeter e cila e ka sakte te dhenen, duhet ti drejtohem Gjyk. Shkalles Pare apo Gjyk.Administrative?


Qytetari: A. T. Data: 17 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Korrigjimi i te dhenave ne GjCivile”

  1. Pershendetje,

    Lidhur me pyetjen tuaj, duhet ti drejtoheni Gjykates Administrative te Shkalles se Pare te Rrethit ku ju banoni mbeshtetur ne Ligjin 49/2012 ‘Per Gjykatat administrative dhe Gjykimin e mosmarrveshjeve administrative’.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet