Konsulte me avokat

Pershendetje,

Dua të flas me një avokat për të pyetur për një video qe eshte ne YouTube dhe dua ta fshi? Si mund te kontaktoj me njerin prej jush? Faleminderit,


Qytetari: A. H. Data: 2 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Konsulte me avokat”

  1. 2

    Pershendetje,

    Nese transmetimet e imazheve ne televizon dhe ne kanalet zyrtare ne YOUTUBE, jane kryer pa miratimin tuaj, duke demtuar imazhin tuaj dhe shkelur te drejtat tuaja te privatesise, ju keni te drejte te kerkoni, nepermjet nje kerkese me shkrim dhe te arsyetuar, prane AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare) dhe prane AMA (Autoriteti i Mediave Audiovizive) heqjen e ketyre imazheve nga kalanet zyrtare te televizonit.
    Gjithashtu, ju mund te kerkoni edhe drejteperdrejte ne platformen YOUTUBE, fshirjen e ketyre imazheve per te njejtat shkaqe, permes nje kerkese elektronike.

    Per te komunikuar me juristet e platformes, ju mund te telefononi ne numrin pa pagese 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet