Kompesim toke

Pershendetje. Kemi marr kompesim toke ne 2010 kestin e par dhe ka 4 vite qe del emri ne gazete cdo here dhe i kemi bere gjitha dokumentat serish dhe ne Tirane na thone cdo gje eshte ne rregull por asgje deri tani skemi marr.


Qytetari: E. S. Data: 6 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kompesim toke”

  1. Ada Dimo Ada Dimo says:

    Pershendetje,

    Ne mbeshtetje ne nenit 17, te ligjit nr. 33/2015 “Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompensimit te pronave” si dhe të VKM nr.223, date 23.03.2016 “Per percaktimin e rregullave dhe te procedurave per vleresimin dhe ekzekutimin e vendimeve perfundimtare te kompensimit te prones dhe shperndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, nese ju jeni subjekt fitues i kestit te katert, ne perputhje me VKM perkatese, kalimi i shumes do te kryhet ne nje nga bankat e nivelit te dyte direkt ne llogarine tuaj.
    Per nje sqarim me te detajuar ju mund te paraqiteni prane zyrave te ATP-se.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet