KIP per administratorin e shoqerise

Ne nje shpk ose sha, per administratorin duhet lidhur kontrate individuale pune, e njejte si per punemarresit e tjere apo kontrate sherbimi, apo mjafton te kete nje vendim te ortakeve per shperblimin qe merr administratori ne formen e pages?
Faleminderit!


Qytetari: S. S. Data: 17 February , 2021, Kategoria: Tregtare.

One response to “KIP per administratorin e shoqerise”

  1. Pershendetje. Administratori i nje shoqerie tregtare ushtron detyren me kontrate pune dhe per kete duhet te derdhen kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. Kontrata e punes mund te jete edhe me kohe te pjeseshme.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet