Kerkoj Drejtesi…

Shteti a duhet te mbroje jeten e qytetareve? Shteti a duhet te jete kunder krimit, vrasjes? Shteti a duhet te kape, ndeshkoje rryshfetin, marrjen e lekut nga zyrtaret?


Qytetari: E. N. Data: 16 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kerkoj Drejtesi…”

  1. Pershendetje,

    Shteti nepermjet institucioneve shteterore, Gjykates, Prokurorise dhe Policise garanton respektimin e te drejtave dhe lirive te qytetareve te tij. Ne shume raste, ne menyre qe institucionet te kryejne detyren sipas pergjegjesise dhe kompetencave te cakatuara me ligj, kane nevoje te informohen nga ana e qytetareve per te drejtat e shkelura/cenuara. Per te vene ne levizje organet hetimore, gjyqesore ose shteterore ju duhet t’i informoni ato, nepermjet depozitimit te nje kerkese-ankese ose kallezimi penal sipas rastit tuaj specifik.

    Ju keshillojme qe ne lidhje me problematiken tuaj, t’i drejtoheni policise, prokurorise ose institucionit te administrates ne varesi te natyres se ceshtjes qe keni per te denoncuar/adresuar.

    Faleminderit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet