Kerkese per zhvillim seance gjyqesore ne distance

Pershendetje,

A mund ta zhvilloj online seancen gjyqesore per ulje denimi? Si mund ta kerkoj dicka te tille?

Faleminderit,


Qytetari: V. K. Data: 14 April , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

2 responses to “Kerkese per zhvillim seance gjyqesore ne distance”

 1. 1

  Pershendetje!
  Mundesia qe te zhvilloni seancen gjyqesore ne distance (online) ekziston.
  Ne aktin normativ nr. 9 date 25.03.2020 “Per marrjen e masave te vecanta ne fushen e veprimtarise gjyqesore, gjate kohezgjatjes se gjendjes se epidemise se shkaktuar nga Covid-19” eshte percaktuar se: Pjesëmarrja e personave të dënuar apo me masë sigurimi “arrest në burg”, si dhe e përfaqësuesve ligjorë të tyre, në të gjitha seancat gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë, sigurohet, atje ku është e mundur, nëpërmjet ndërlidhjes audiovizive në distancë, duke përdorur programe kompjuterike të përshtatshme për këtë qëllim.
  Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor që të sigurojnë mjetet dhe programet kompjuterike të nevojshme për realizmin e seancave gjyqesore ne distance. Faleminderit,

 2. 1

  Pershendetje,
  Ju bejme me dije se ekziston mundesia per zhvillimin e nje procesi gjyqesor ne distance, duke perdorur programe kompjuterike te pershtatshme per kete qellim. Ju mund t’i drejtoheni me nje kerkese gjykates kompetente, por nje vendimarrje e tille mbetet ne diskrecionin te gjykates, e cila vlereson edhe kushtet objektive. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet