Kerkese per orientim

Pershendetje,

Kam dokumenta te vjetra te nje prone dhe toke ne Selte, Elbasan. Lloji i dokumentit eshte Tapi. Kerkoj qe te bej kalimin dhe regjistrimin e prones. Desha te di proceduren e sakte per te bere kete gje. Shikoni dokumentin bashkelidhur. Faleminderit,


Qytetari: A. C. Data: 16 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kerkese per orientim”

  1. 1

    Pershendetje. Dokumenti qe ju keni bashkengjitur eshte nje flete shoqeruese e arkives se shtetit per dokumente pronesie te vitit 1917, por jo dokumenti i pronesise, prandaj nuk mund t’ju orientojme lidhur me rrugen ligjore qe duhet te ndiqni.
    Kini parasysh qe nje dokument i vitit 1917 nuk mund te sherbeje si titull pronesie per t’u regjistruar sot si pronar, apo si trashegimtare te pronarit. Nese kjo pasuri eshte sekuestruar gjate regjimit komunist, juve ne cilesine e trashegimtareve do t’ju ishte dashur te ndiqnit procedurat per kthimin e kesaj prone.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet