Kerkese per ndihme

Prsh avokat,
Dua qe vendimi i gjykates se shkalles pare te lihet ne fuqi per aq sa ka vendosur, por te shtohen edhe pika te tjera. Ne objektin e ankimit do ishte e udhes te shenohej ndryshim apo lenie ne fuqi me plotesimin…………? Faleminderit,


Qytetari: A. L. Data: 19 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kerkese per ndihme”

  1. 1

    Pershendetje,

    Nese vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare ka pranuar pjeserisht padine tuaj, ju mund ta ankimoni vendimin, duke kundershtuar ate pjese te vendimit e cila eshte shprehur me mospranim apo rrezim te kerkesave tuaja. Objekti i ankimit: Ndryshimin e pjesshem te vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare Nr…., date ……dhe pranimin e plote te kerkese padise.
    Në gjykimin në apel nuk mund të paraqiten kërkime të reja, të shtohen apo të ndryshohen elementët e padisë, me përjashtim të kërkimit për shpenzimet e gjykimit në apel (neni 465 i Kodit te Procedures Civile).

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet