Kerkese per informacion

Pershendetje!
Jam qytetari X. Ku mund ta siguroj informacionin sipas shkreses bashkelidhur.  Si mund te aplikoj per marrjen e ketij informacioni? Faleminderit per mirekuptimin tuaj


Qytetari: J. J. Data: 18 January , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie, procedura administrative.

One response to “Kerkese per informacion”

  1. Pershendetje
    Informacioni i kerkuar nga ana juaj disponohet nga Drejtoria Vendore e Agjensise Shteterore te Kadastres ne Sarande. Per verifikimin online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme duhet te aplikoni online permes portalit qeveritar e-Albania. Ne linkun me poshte mund te gjeni informacionin e nevojshem ne lidhje me proceduren e aplikimit per marrjen e ketij sherbimi, dokumentacionin e kerkuar, afatet e trajtimit te kerkeses, kostot perkatese, etj: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9438

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet