Kerkese penale me te demtuar

Pershendetje,

Jam e demtuar nga vepra penale “mosdhenia e mjeteve per jetese”. Per kete duhet t’i drejtohem me kallezim prokurorise apo duhet te bej kerkese ne gjykate? Te lutem ma sqaroni. Faleminderit,


Qytetari: l. a. Data: 22 August , 2020, Kategoria: Penale.

One response to “Kerkese penale me te demtuar”

  1. 1

    Pershendetje. Vepra penale e mosdhenies se ndihmes per jetese, ndiqet me kerkese te personit te demtuar nga vepra penale te paraqitur perpara gjykates. Personi duhet te jete i pranishem gjate gjykimit dhe ka rol aktiv, si per te provuar fajesine e personit i cili pretendohet se ka kryer vepren penale, ashtu edhe per paraqitjen e kerkesave te ndryshme proceduriale gjate gjykimit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet