Kerkese Padi

Pershendetje,

Kam nje pyetje. Per te bere nje kerkese padi per korigjim materiali te vitit te lindjes ne Certifikaten e Akt Marteses, a duhet bere kerkese padi ne qytetin ku eshte bere lidhja e marteses ne rrethin Berat (psh qe e mbulon Gjykata Administrative Vlore) apo ku je rezident aktual ne Tirane? Sipas gjendjes civile duhet ne Gjykaten Administrative Tirane. Ne pritje te pergjigjes tuaj! Ju faleminderit e pune te mbare.


Qytetari: G. S. Data: 26 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kerkese Padi”

  1. 2

    Pershendetje. Nese korrigjimi behet nepermjet padise, atehere do te paditet zyra e gjendjes civile e cila ka leshuar aktin perkates, dhe si rezultat kompetente do te jete Gjykata administrative perkatese. Nese i drejtoheni gjykates civile me kerkese, duke kerkuar korrigjimin e akteve zyrtare ne baze te nenit 388 te K.Pr.Civile, atehere kompetente eshte gjykata e vendit ku ka banimin kerkuesi. Per te dyja rruget ka praktike gjyqesore.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet