Kerkese e refuzuar mbi pagen

Pershendetje,

Punoj si edukatore ne nje kopsht privat, jam e siguruar. Si ka mundesi qe shefes time i erdhi pergjigja negative mbi dhenien e pagave tona? Si duhet te veprojme ju lutem, kujt t’i drejtohemi? Faleminderit,


Qytetari: A. N. Data: 18 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kerkese e refuzuar mbi pagen”

 1. 1

  Pershendetje,

  Nese kërkesa e juaj është refuzuar, keni mundësi të paraqisni kërkesë/ankesën e tuaj duke komunikuar përmes adresës e-mail të Drejtorisë Rajonale, ku ju banoni. Gjithashtu, nëpërmjet adresës email denoncime@tatime.gov.al cdo individ i interesuar mund të paraqesë shqetësimin e tij.
  Ne vijim gjeni linkun me adresat e e-mailit per Drejtorite Rajonale: https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1311/ankesat-e-individeve-per-perfitimin-e-ndihmes-financiare-do-te-priten-nga-sherbimi-per-tatimpaguesit-ne-drejtorite-rajonale-tatimore

  Subjektet dhe individët të cilëve u është refuzuar e drejta për të përfituar ndihmën financiare sipas Paketës nr.1, do të njoftohen nëpërmjet një njoftimi në llogarinë e tyre në e-filing, nëse do të jenë përfitues të Paketës nr.2, pa qënë e nevojshme të ndjekin proçedurën e riaplikimit. https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1373/afati-i-aplikimit-per-ndihmen-financiare-te-paketes-nr1-sipas-vkm-nr254-date-27032020-perfundon-ne-daten-18-prill-2020

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet