Kerkesat operacionale te ndermarrjes

Pershendetje! Cilat raste konsiderohen ”kerkesa operacionale te ndermarrjes” sipas nenit 144 te KP? A mund te konsiderohet ristrukturimi i struktures, pra shkurtimi i struktures si kerkese opracionale? Faleminderit,


Qytetari: A. R. Data: 2 October , 2020, Kategoria: Pune.

One response to “Kerkesat operacionale te ndermarrjes”

  1. 1

    Pershendetje. Koncepti “kerkesat operacionale te ndermarrjes” duhet te shqyrtohet rast pas rasti. Ndryshimet ne strukturen e ndermarrjes, nese kryhen ne kuader te permiresimit te veprimtarise, apo per arsye te nevojave te ndryshme, sic mund te jete reduktimi i kostove dhe shpenzimeve, sigurisht qe hyn ne kategorine e kerkesave operacionele te ndermarrjes.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet