Keqmenaxhim i universitetit

Pershendetje,

Ku duhet t’i adresoj problematikat qe kam ne lidhje me menaxhimin e fakultetit/universitetit ku studioje? A do te kete ndonje inspektim te jashtem te menaxhimit te universiteve dhe jo me i brendshem?

Faleminderit,


Qytetari: S. R. Data: 21 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Keqmenaxhim i universitetit”

  1. 1

    Pershendetje,

    Referuar Statutit te Universitetit dhe Rregullores se Brendshme, per problematikat qe lidhen me menaxhimin financiar dhe administrativ, ju mund t’i adresoni ato prane Administratorit te Universitetit dhe per dijeni Bordit te Administrimit. Ndersa ne lidhje me problematikat ne aspektin akademik, mund t’i adresoni me kerkese te Shefi i departamentit perkates dhe per dijeni Dekanit te fakultetit.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet