Kamatvonesat si llogariten

Pershendetje.Une pasi Kam paguar demin e caktuar nga gjykata per nderprerje punimesh te nje objekti,sipas shkreses se permbarimit per ekzekutim vullnetar. Problemin e kam me kamatvonesat : detyrimin ti paguaj demin perllogaritur deri ne 19/09/2016, duke i shtuar kesaj shume ,vleren e kamatave tregtare mesatare ditore,ne shumen 4071 leke ne dite deri ne ekzekutimin e ketij vendimi. Vendimi i dates 14/02/2017 ka marr forme te prere ne apel dt 18/04/2018. Vendim per urdhrin e ekzekutimit date 20/06/2018. Si llogariten kamatvonesat nga kush date fillojne sa dite pushimi hiqen. Pas vendimit te apelit nuk ka pasur asnje mase ndalese. Pallati eshte ndertuar dhe shitur, pra si llogariten ne menyre te sake kamatvonesat.

Qytetari: E.S.
Data: 27 Korrik 2022, Kategoria: Ekzekutimi i detyrimeve

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Pershendetje
    Bazuar ne parashikimet e Kodit Civil, debitori qe paguan detyrimin ne vonese, detyrohet te paguaje edhe kamatevonesat deri ne daten e ekzekutimit te detyrimit. Ditet ne vonese llogariten si dite kalendarike (jo pune) prandaj ditete e pushimit zyrtar nuk zbriten nga perllogaritja. Faleminderit

Lini një Përgjigje