Kam humbur AMTP

Pershendetje,

Banoj ne Tirane dhe kam fituar pronen me AMTP. Me ka humbur dokumenti. Cilit institucion duhet t’i drejtohem per nje kopje te AMTP-se dhe formulareve te tjere? Faleminderit,


Qytetari: G. S. Data: 17 January , 2021, Kategoria: procedura administrative.

One response to “Kam humbur AMTP”

  1. Pershendetje
    Nje kopje e AMTP-se gjendet ne arkivat e Agjensise Shteterore te Kadastres (ASHK). Ju mund te kerkoni te pajiseni me nje kopje te njesuar me origjinalin qe administrohet prane ketij institucioni. Per kete duhet t’i drejtoheni Drejtorise Vendore te ASHK-se (ish ZVRPP), ne juridiksionin e te ciles ndodhet prona juaj. Kerkesen mund ta beni prane sporteleve te ADISA-s.
    Nderkohe vertetimin me te dhenat nga formularet 6, mund ta kerkoni prane DAMT ne Qark (Drejtoria e Administrimit dhe Mbrotjes se Tokes prane Keshillit te Qarkut). Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet