Kallezim penal

Pershendetje,
A eshte e mundur qe te depozitosh nje kallezim penal ne prokurori online ose nepermjet postes nga jashte territorrit te Republikes se Shqiperise? Faleminderit,


Qytetari: R. D. Data: 9 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kallezim penal”

  1. Pershendetje! Ju mund ta dergoni kallzimin tuaj prane prokurorise perkatese permes sherbimit postar. Kallëzimi duhet te përmbaje elementet thelbësore të faktit, burimet e provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për identifikimin e personit të cilit i atribuohet fakti, të personit të dëmtuar dhe të atyre që janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit. Kallëzimet anonime nuk mund të përdoren. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet