Kallezim penal per mospagesen e pensionit ushqimor

Pershendetje,

Nese dikush nuk e paguan pensionin ushqimor, edhe pse banesa eshte bllokuar me sekuestro konservative ne ASHK (por nuk eshte ne marredhenie pune formale), a perben shkelje penale? Faleminderit,


Qytetari: 1. 2. Data: 2 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kallezim penal per mospagesen e pensionit ushqimor”

  1. Pershendetje! Mospagimi i detyrimit ushqimor perben kundervajtie penale. Perkatesisht Neni 125 i Kodit Penal parashikon se: “Mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesën e fëmijëve, të prindërve ose të bashkëshortit, nga personi që në zbatim të një vendimi gjyqësor detyrohet ta japë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.” Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet