Kalim pronesie

Pershendetje. Dua te bej 2 kalime pronesie (apartament dhe garazh) nga prindi te femija permes nje kontrate dhurimi. A paguhen tatim fitimi per keto kontrata? Faleminderit.

Qytetari: ..
Data: 26 Janar 2022, Kategoria: Taksa dhe tatime

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

One Response

  1. Pershendetje. Ne rast kalimi te pronesise me kontrate dhurimi apo kalim te drejtash nga prindi tek femija, apo anasjellas, vetem nje here, nuk ekziston detyrimi per te paguar detyrim per tatimin mbi te ardhurat personale, pra pervec shpenzimeve lidhur me sherbimet noteriale dhe aplikimi perkates ne ASHK, nuk keni detyrime te tjera.

Lini një Përgjigje