Informacion mbi avokat falas

Pershendetje,

Femijët kerkojne urdher mbrojtje nga une. Ju lutem, a mund te me ndihmoni me nje informacion? Cilat jane procedurat qe duhet te ndjek per te perfituar nje avokat falas per te ndjekur ceshtjen time?

Ju faleminderit,

Qytetari: L.P.
Data: 6 Gusht 2022, Kategoria: Kërkesë për ndihmë juridike dytësore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Pêrshendetje,
  Per perfitimin e ndihmes juridike falas, ju bejme me dije se, ne baze te ligjit nr. 111/2017), cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti.
  Ne nenin 12 te ketij ligji parcaktohet se perfitues te sherbimeve ligjore falas jane edhe kategorite e individeve me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme dhe nenin 11 parashikohet qe ndihma juridike ju ofrohet kategorive te veçanta pavarsisht te ardhurave dhe pasurive te tyre.

  Nese plotesoni kerkesat ligjore ne lidhje me nivelin e te ardhurave ose nese beni pjese te perfituesve qe jane kategori e vecante ,ju duhet te siguroni dokumentacionin shoqerues (justifikues) perkates dhe duhet te plotesoni Formularin e Aplikimit te Ndihmes Juridike Dytesore dhe/ose Formularin e Vetdeklarimit te te Ardhurave dhe Pasurive/ formularin e vetdeklarimit per kategorite e vecanta . Formularet mund t’i aksesoni ne linkun https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/.
  Ne varesi te kategorise qe beni pjese, disa nga dokumentat justifikues mund te jene: vertetim papunesie/vertetim mase pensioni/vertetim per pasurite qe dispononi nga ASHK/vertetim nga ISSH-ja qe trajtoheni me pension invaliditeti/vertetim nga Njesia Administrative qe trajtoheni me pagese sociale/certifikate personale/familjare etj).
  Mund te paraqiteni ne Qendren e Ndihmes Ligjore Falas me te afert prane vendbanimit tuaj, per nje orientim me te detajuar mbi procedurat e aplikimit, si dhe, ne rast nevoje, per t’ju asistuar me tej ne plotesimin e formulareve perkates per perfitimin e ndihmes juridike dytesore.
  Faleminderit!

Lini një Përgjigje