Informacion

Sa është tarifa financiare dhe koha për ndreqjen e emrit në Gjykatën Administrative?


Qytetari: S. M. Data: 15 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Informacion”

  1. Pershendetje. Taksa gjyqesore per padine per korrigjim te te dhenave te gjendjes civile prane Gjykates Administrative, eshte 3000 leke. Kesaj shume i shtohen edhe shpenzimet e njoftimit (100 leke per secilen pale). Nese do te perfaqesoheni vete, nuk keni shpenzime te tjera, pervec terheqies se vendimit gjyqesor, qe eshte 200 leke. Nese do te perfaqesoheni nga nje avokat, do te duhet te flisni me te per tarifen perkatese, pasi eshte profesion i lire dhe secili e percakton vete tarifen perkatese te sherbimit.
    Do t’ju keshilloja te beni paraprakisht nje vleresim nese kerkesa duhet te paraqitet prane gjykates administrative, apo duhet te behet me kerkese per korrigjim te dokumenteve, prane gjykates civile, ne baze te nenit 388 te K.Pr.Civile. Ky vendim merret duke pare konkretisht rastin. Ne rast se kerkesa paraqitet prane Gjykates Civile, taksa gjyqesore eshte 200 leke.
    Shenim: Leket jane sipas vleres ligjore me leke te reja.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet