Humbja e diplomës bachelor

Nëse humb diploma e ciklit bachelor, ka mundësi të marësh përsëri diplomën nga universiteti?
Faleminderit!


Qytetari: O. G. Data: 14 January , 2021, Kategoria: arsimi.

One response to “Humbja e diplomës bachelor”

  1. 2

    Pershendetje,
    Në rast se ju ka humbur diploma origjinale ose ju eshte dëmtuar duke u bërë e papërdorshme, Universiteti nuk lëshon dublikatë. Lejohet vetëm dhënia e listës së notave të fituara dhe vërtetim me fotografi i cili është ekuivalent me diplomën, pasi nënshkruhet nga Rektori i Universitetit, dekani/drejtori dhe kryesekretari. Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e Universitetit perkates. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet