Heqje dore nga prona

Pershendetje,

Ju lutem si veprohet ne rastin kur njera nga motrat do te heqe dore nga pjesa e saj e tokes? Po bashkangjis foto te certifikates se pronesise. Faleminderit,


Qytetari: G. C. Data: 14 October , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Heqje dore nga prona”

  1. 1

    Pershendetje
    Ne baze te nenit 191 te Kodit Civil “Heqja dorë nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme në dobi të një tjetri, është e vlefshme kur bëhet me akt noterial e regjistrohet”.
    Per sa me siper, motra juaj duhet te paraqitet prane nje noteri per hartimin e aktit noterial te heqjes dore nga pronesia dhe me pas ky akt noterial duhet te depozitohet per rregjistrim prane zyres vendore te Agjensise Shteterore te Kadastres ku ndodhet e regjistruar prona juaj. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet