Gjobe

Pershendetje

Kam marr nje gjobe prej 20.000 mije lekesh nga policia rrugore ne Durres. Nese bej padi, cila eshte gjykata kompetetente per ta depozituar? Une banoj ne Vlore dhe kam merak mos ma nxjerrin jashte juridiksionit. Faleminderit,


Qytetari: J. D. Data: 7 December , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

One response to “Gjobe”

  1. 1

    Pershendetje. Kompetente per shqyrtimin e padise eshte gjykata qe ka ne kompetence territoriale autoritetin publik qe ka miratuar aktin administrativ. Ne kete rast, kompetente eshte Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet