Gjendja civile

Pershendetje,

Dua te bej nje rregullim ne emrin e djalit tim. Shkronjen o ta bej ö.  Kam dy muaj qe kam lindur.
Nuk mund te quhet ndryshim emri po “rregullim” mbase. Si duhet te veproj? Faleminderit,


Qytetari: B. S. Data: 29 October , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

2 responses to “Gjendja civile”

 1. Ada Dimo Ada Dimo says:
  2

  Pershendetje,

  Ndryshimi i emrit si procedure kryhet ne baze te nenit 57 te Ligjit “Per gjendjen Civile”, i cili parashikon midis te tjerash se, kerkesa ne rastin konkret do te duhet te kryhet nga ana juaj ne emer te femijes tuaj, duke qene se ai eshte i mitur dhe se kerkesa per ndryshim emri do te duhet te bazohet ne nje nga shkaqet e papershtatsherise.
  Pika 9 e nenit 57 parashikon se mund te kerkohen korrigjimet apo permiresimet, qe lidhen me ndryshime dhe saktesime te shkronjave, por kjo mbeshtetur ne dokumentin kryesor sic eshte ai i aktit te lindjes. Ne rastin tuaj konkret, duke qene se shkronja qe kerkoni te vendosni ne emrin e femijes tuaj nuk ekziston si karakter ne gjuhen shqipe, vleresoj se objekti i kerkeses tuaj eshte i pamundur.
  Per cdo lloj informacioni tjeter, ju mund t’i drejtoheni zyres se gjendjes civile prane njesise administrative/bashkise ku jeni te rregjistruar.

  Faleminderit

 2. 1

  Pershendetje,
  Pertej rregullimeve ligjore ne ligjin “Per Gjendjen Civile” ne lidhje me proceduren e ndryshimit/korrigjimit te emrit, ne rastin tuaj, vleresoj se eshte e pamundur kjo procedure, pasi simboli qe ju keni shenuar ne pyetjen tuaj te mesiperme, nuk ben pjese ne simbolet/shkronjat e alfabetit te gjuhes shqipe. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet