Gabim i pjesshem i emrit ne diplomen e gjimnazit

Pershendetje!
Kam mbaruar shkollen e mesme profesionale dhe ne momentin kur kam marre diplomen emri me ishte shkruajtur gabim teresisht ne diplome. Aktualisht diploma me ka humbur. Edhe ne listen e notave qe kerkova se fundmi ne shkolle emri eshte teresisht gabim. Cila eshte procedura qe duhet te ndjek dhe cilat jane dokumentat qe duhet te mbledh per te korigjuar kete gabim? Faleminderit,


Qytetari: k. m. Data: 8 November , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Gabim i pjesshem i emrit ne diplomen e gjimnazit”

  1. 1

    Pershendetje. Gabimet ne dokumentet shkollore per te cilat ka kaluar kaq shume kohe, mund te behen vetem me ane te Gjykates, duke kerkuar korrigjimin e akteve ne baze te nenit 388 te K.Pr.Civile. Duhet ti paraqisni gjykates dokumentet qe vertetojne gabimet e pretenduara: Aktet e gjendjes civile si dhe nje vertetim nga shkolla per periudhen se kur keni kryer studimet. Persa kohe keni edhe gabime ne emer, do t’ju duhet te paraqisni edhe nje vertetim negativ nga Regjistri i Gjendjes Civile, qe te vertetoje se nuk ekziston nje person me te dhenat e gabuara, sic rezulton ne dokumentin e shkolles.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet