Formularet kredi te buta/dhe per bonus qiraje

Pershendetje,

Dua te aplikoj ne bashki per kredi te bute apo bonus qiraje … Per kete qellim a mund te me vini nese mundeni ne dispozicion keto formulare? Faleminderit per ndihmen tuaj!

Qytetari: L.K.
Data: 7 Nëntor 2020, Kategoria: Strehim

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Pershendetje,

  Ligji qe rregullon ndihmen qe jep shteti lidhur me perfitimin e banesave sociale eshte ligji 22/2018 “Për strehimin social”.
  Se pari, ju duhet te plotesoni kriteret e ketij ligji per te perfituar nga programet sociale (me poshte keni informacion mbi kriretet). Kriteret zbatohen vetëm për ato individë/familje që kanë të ardhura të pamjaftueshme ose që nuk kanë fare të ardhura.
  Statusin e përfituesit nga programet sociale, sipas këtij ligji, e gëzon çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe familjet e regjistruara në zyrat e gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilët në momentin e aplikimit plotësojnë ke kritere:
  a) nuk kanë në pronësi një banesë ose zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit apo banojnë në banesa jashtë standardeve në fuqi, për të cilat normat e strehimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
  b) kanë mbetur të pastrehë, si rezultat:
  i) i fatkeqësive natyrore;
  ii) i prishjes së objekteve të pakualifikuara si banesë;
  iii) i zhvendosjeve për shkak të investimeve publike dhe nga objektet e përjashtuara nga procesi i legalizimeve;
  iv) nga zbatimi i akteve administrative dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë;
  c) familjet që kanë një banesë të vjetër, në rrezik shembjeje, ose një banesë që i nënshtrohet një plani rregullues, për shkak të vjetërsisë së saj.

  Se dyti, ju bejme me dije se aplikimi për të përfituar strehim, bëhet me dy faza.
  Në fazën e parë ju duhet te paraqisni kerkesen prane Bashkise tuaj perkatese, sipas formatit qe kjo Bashki ka miratuar. Nese ju kaloni fazen e pare te perzgjedhjes, do te njoftoheni nga Bashkia per te plotesuar dokumentacionin e nevojshem.

  Lidhur me formularet perkates per te aplikuar, lutem drejtohuni prane Njesise Administrative/Bashkise ku keni vendbanimin. Faleminderit,

Lini një Përgjigje