Formular per rregjistrim te mases se sekuestros

Pershendetje,

Permbarimi Gjyqesor Shteteror me ka pajisur me nje formular qe duhet ta plotesojse e me pas ta vulose prane kesaj zyre, te cilen se bashku me urdherin e sekuestrimit duhet t’i dorezoje prane Regjistrit te Barreve Siguruse. Por po has probleme gjate plotesimit te formularit. Ne seksionin 6 te formularit (bashkengjitur fotoja), kerkohen te dhenat e shoqerise pembarimore, si subjekt juridik me NIPT. Institucionet publike, sic eshte Zyra Permbarimore Shteterore Tirane, nuk ka numer NIPTI. Ju lutem shikoni pjesen 6 te fotos dhe me orientoni sesi duhet ta plotesoje. Ne pritje te nje pergjigje tuajen te shpejte. Faleminderit,


Qytetari: A. G. Data: 23 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Formular per rregjistrim te mases se sekuestros”

  1. Pershendetje
    Ne lidhje me plotesimin e formularit do te duhet te shenoni ne te vetem te dhenat qe kane te bejne me vendimin gjyqesor – objekt ekzekutimi, si dhe te dhenat tuaja personale. Cdo e dhene tjeter qe lidhet me Zyren Permbarimore (NIPT, etj) do te duhet te merret prane institucionit perkates. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet