Formalizim te prones

Pershendetje,

Prinderit jane plotesuar me toke bujqesore sipas normes me vendime te komisionit te fshatit te komunes. Cfare duhet bere per formalizimin e vendimeve? Faleminderit,


Qytetari: G. K. Data: 16 October , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Formalizim te prones”

  1. Pershendetje. Ne baze te ligjit 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te regjistrimit te pronesise”, regjistrimi i akteve te marrjes se tokes ne pronesi, te dhena nga komisionet e tokes ne fshatra, sipas ligit 7501, nese nuk eshte bere deri tani, behet duke paraqitur nje kerkese per regjistrim qe duhet t’i drejtohet Agjencise Shteterore te Kadastres, drejtorise rajonale perkatese.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet