Fatura TVSH-je pa paguar

Pershendetje,

Nese nje subjekt ka fatura TVSH-je pa paguar nga klienti i vet dhe ka kaluar 6 muaj, a mund t’i drejtohem permbarimit per mospagese detyrimi? Si veprohet ne kete rast? Ju falenderoj,


Qytetari: a. s. Data: 22 July , 2020, Kategoria: Detyrime.

One response to “Fatura TVSH-je pa paguar”

  1. Pershendetje,

    Faturat tatimore te TVSH jane titull ekzekutiv dhe jane te ekzekutueshme 30 dite pas leshimit te tyre. Ne rastin tuaj keto fatura mund te ekzekutohen nepermjet ekzekutimit te detyrueshem, por perpara se t’i drejtoheni permbarimit, duhet qe te beni kerkese per Urdher Ekzekutimi prane gjykates se rrethit gjyqesor ku ka seline debitori.
    Vetem pasi te merrni Vendimin e Urdherit te Ekzekutimit mund te shkoni prane zyres permbarimore per te filluar ekzekutimin e detyrueshem. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet