Ekzekutimi i vendimit penal

Pershendetje,

A ka ndonje menyre qe ekzekutimi i vendimit penal te filloj nga dita e shpalljes se vendimit ne shkalle te pare dhe jo nga dita e marrjes se formes se prere ne apel? Dhe cilat janen nenet dhe shkaqet kur mund ta lejojne ekzekutimin e perkohshem (ose quajeni si te doni), pra nga dita e shpalljes se vendimit penal ne shkalle te pare dhe jo nga apeli? Faleminderit,


Qytetari: .. .. Data: 16 February , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ekzekutimi i vendimit penal”

  1. Pershendetje

    Vendimi penal i gjykatës vihet në ekzekutim menjëherë pasi të ketë marrë formë të prerë.
    Vendimi i pafajësisë, i përjashtimit të të gjykuarit nga dënimi dhe ai i pushimit të çështjes, vihet në ekzekutim menjëherë pas shpalljes (referuar nenit 462 te Kodit te Procedures Penale). Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet