E drejta

Pershenderje. Nese gjykata pranoi pjesserisht kerkesen time “per vazhdim te urdherit te mbrojtjes” a me lind e drejta e ankimit dhe nese po a paguaj tarife per ankimin? Tek shkresa e plotesimit te ankimit duhen shkruar perseri te dhenat e ceshtjes apo mjaftojne ato tek kerkesa e zenies afatit?


Qytetari: L. M. Data: 24 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “E drejta”

  1. Pershendetje,
    Nese Gjykata ka pranuar pjeserisht kerkesen , ju keni te drejte te ankimoni per pretendimet qe nuk i ka pranuar Gjykata.
    Ne ankim, si dhe ne plotesim te ankimit duhet t’i permbaheni kerkesave qe percakton Kodi i Procedures Civile. qe do te thote duhet te jene te pasqyruara te sakta te gjitha te dhenat.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet