Dua te dale ne pune

Kam.nje biznes: Dua te dale ne pune


Qytetari: G. K. Data: 19 March , 2020, Kategoria: Uncategorized.

6 responses to “Dua te dale ne pune”

 1. Spiro Maliqi Spiro Maliqi says:

  Pershendetje

  Me kaq informacion sa keni dhene nuk mund te japim nje pergjigje te plote lidhur me kerkesen tuaj por ju sugjeroj te lexoni aktit Normativ Nr.5/2020 ne te cilin specifikohen hollesisht lista e bizneseve te cilet mund te qendrojne hapur gjate periudhes se pandemise COVID-19 dhe cilet jo. Ju sugjeroj qe te mos e hapni biznesin tuaj ne qofte se nuk perben nje biznes te nevojave bazike si per shembull Market Ushqimor apo Farmaci pasi mund te penalizoheni me gjoba te renda.

 2. Pershendetje !
  Pershkrimi juaj eshte shume i shkurter dhe nuk percakton llojin e biznesit apo te punes qe ju urshtroni, por ju nuk mund te dilni ne pune nese eshte biznes i mbyllur ne baze te Aktit Normativ Nr 5 datë 17.03.2020 “Per marrjen e masave te vecanta administrative gjate kohezgjatjes se periudhes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19”

 3. Pershendetje ,
  Me poshte keni listen perfundimtare te bizneseve qe mund te ushtrojne aktivitetin e tyre.

  Nuk do te lejohet ushtrimi i aktiviteteve te njesive te shitjeve te percaktuara ne listen me poshte te cilat jane shenuar me statusin “Mbyllen”.

  Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara
  Kodi NVE – 2 digit
  Përshkrimi I aktivitetit
  Statusi I Aktivitetit
  1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen
  2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen
  3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen
  5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen
  6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen
  7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen
  8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen
  9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen
  10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen
  11 Prodhimi i pijeve Lejohen
  12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen
  13 Përpunimi i tekstileve Lejohen
  14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen
  15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen
  16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen
  17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen
  18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen
  19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen
  20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen
  21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen
  22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen
  23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen
  24 Metalurgjia Lejohen
  25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve Lejohen
  26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen
  27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen
  28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen
  29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen
  30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen
  31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen
  32 Industri të tjera Lejohen
  33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen
  35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen
  36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen
  37 Kanalizimet Lejohen
  38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen
  39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen
  41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen
  42 Punime inxhinjerike Lejohen
  43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen
  45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen
  46 Gomisteri Mbyllen
  47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
  48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
  49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen
  50 Qendrat tregtare Mbyllen
  51
  Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
  Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
  Lejohen
  52 Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore Mbyllen
  53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
  në njësi të specializuara Lejohen
  54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen
  55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen
  56 Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen
  57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen
  58 Shitje me pakicë e sendeve higjeno – sanitare Lejohen
  59 Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
  pllaka Mbyllen
  60
  Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
  bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
  Lejohen
  61
  Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
  Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
  Mbyllen
  62 Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara Mbyllen
  63 Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen
  64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen
  65 Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen
  66 Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë Mbyllen
  67 Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen
  68 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara Mbyllen
  69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen
  70 Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Mbyllen
  71 Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen
  72 Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen
  73 Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara Mbyllen
  74 Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen
  75 Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure Mbyllen
  76 Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen
  77 Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara Lejohen
  78 Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale Lejohen
  79 Mjeket popullore/mjekimet Lejohen
  80 Tregtia me pakicë në lule dhe bimë Mbyllen
  81 Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla Mbyllen
  82 Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere Mbyllen
  83 Mobilje për zyre me pakicë Mbyllen
  84 Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike Lejohen
  85 Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit Mbyllen
  86 Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
  ngrohje Lejohen
  87 Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak Mbyllen
  88 Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme Lejohen
  89 Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore Mbyllen
  90 Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane Mbyllen
  91 Ambulantët Lejohen
  92 Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen
  93
  Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë)
  Mbyllen
  94 Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen
  95 Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione Lejohen
  96 Transporti ujor I mallrave Lejohen
  97 Transporti ajror I mallrave Lejohen
  98 Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin Lejohen
  99 Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen
  100 Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen
  101 Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery) Mbyllen
  102 Aktivitete publikimi Lejohen
  103
  Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës
  Lejohen
  104 Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen
  105 Telekomunikacioni Lejohen
  106 Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen
  107 Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen
  108 Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve Lejohen
  109
  Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm
  Lejohen
  110 Aktivitete të tjera financiare Lejohen
  111 Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen
  112 Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit Lejohen
  113 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen
  114 Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike Lejohen
  115 Kërkim dhe zhvillim shkencor Lejohen
  116 Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen
  117 Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen
  118 Aktivitete Veterinare Lejohen
  119 Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen
  120 Aktivitete të punësimit Lejohen
  121 Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit Lejohen
  122 Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen
  123 Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen
  124 Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve Lejohen
  125 Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen
  126 Arsimimi Mbyllen
  127 Aktivitete të shëndetit Lejohen
  128 Qendra të kujdesit mjekësor Lejohen
  129 Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen
  130 Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse Mbyllen
  131 Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore Mbyllen
  132 Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve Mbyllen
  133 Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse. Mbyllen
  134 Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj) Lejohen
  135 Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen
  136 Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra) Mbyllen
  137 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen
  138
  Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet
  Lejohen
  139 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen
  140 Agjencitë funebre Lejohen

 4. Aktualisht, ne kete situate, duhet te ndjekesh cdo dite udhezimet e Keshillit te Ministrave. Ashtu si ke degjuar, jane vendosur kufizime te medha per aktivitetin e biznesit. Ne rast se i shkel ato, penalizohesh me gjoba te renda.

 5. Nuk del dot ne baze te aktit Normativ Nr.5/2020

 6. Duhet te na thuash llojin e biznesit. Nuk del dot, nese eshte biznes i mbyllur me Aktin Normativ nr 5, datë 17.03.2020 “Per mmarrjen e masave te vecanta administrative gjate kohezgjatjes se periudhes se infeksionit te shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet