Ne vijim te pyetjes: DPSHTRR

Pershendetje,
Sipas udhezimeve tuaja u paraqita prane permbaruesit gjyqesor dhe prej DPSHTRR-se ka ardhur pergjigja se debitori e disponon automjetin. Pyetja ime eshte:  Cfare procedurash ndiqen tani nga permbarimi dhe institucionet mbi kete automjet te konfirmuar nga DPSHTRR-ja, ne funksion te ekzekutimit te borxhit ndaj meje? Faleminderit,


Qytetari: . . Data: 8 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes: DPSHTRR”

  1. Përshëndetje,

    Kur i detyruari (debitori) është në pamundësi të sigurojë të ardhura nga puna e ligjshme per te paguar detyrimin , atëherë institucionet e ekzkekutimit të vendimeve ne funksion te likujdimit te ketij detyrimi duhet të kenë parasysh cfarëdolloj pasurie tjetër,, si pasuri të luajtshme apo të paluajtshme (si.psh llogari bankare, makinë, shtëpi etj). Procedura e vendosjes se sekuestrove dhe me tej ekzekutimit ndiqen nga permbaruesi.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet