Dokumentat per shpallje martese

Pershendetje,
Cilat nga dokumentat, karta ID apo pashaporte duhet per te bere shpallje martese? Sepse mua me ka humbur karta e ID dhe kur dorezova cerifikaten per shpallje martese dhe fotokopjet e identifikimit te gjendja civile, me tha qe nuk te ben pune pasaporta, pasi eshte dokument udhetimi. Faleminderit!


Qytetari: F. K. Data: 10 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Dokumentat per shpallje martese”

  1. Pershendetje,
    Dokumenti i identifikimit ID eshte dokumenti baze i identifikimit per cdo shtetas shqiptar. Ky dokument duhet patur me vete ne cdo moment pas moshes 16 vjec dhe sherben per identifikim, si dhe per kryerjen e cdo veprimi nga mbajtesi i saj prane institucioneve publike dhe private. Pajisja me ID eshte e detyrueshme per cdo shtetas shqiptar. Edhe ne rastin e shpalljes se marteses, ju mund te paraqini kopjet e ID-se tuaj dhe te bashkeshortit. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet