Dokumentat e nevojshme per biresim nga shtetas të huaj

Pershendetje,
Jam e interesuar te me informoni per dokumentat e nevojshme qe duhet te terheq per ceshtjen time. Atehere une dua qe të me biresoj xhaxhai im i cili jeton në Itali dhe eshte me pashaport italiane dhe shqiptare. Kemi mbi 18 vite distance moshe. Kerkoj nga ju informacion mbi procedurat dhe  dokumentacionin e nevojshem. Faleminderit!


Qytetari: v. P. Data: 3 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Dokumentat e nevojshme per biresim nga shtetas të huaj”

  1. 2

    Pershendetje,
    Sipas legjislacionit ne fuqi, nje nder kushtet që duhet të plotësohen për birësimin e një fëmije eshte: I birësuari duhet të jetë i mitur, nën 18 vjec. Bazuar ne te dhenat e kartes se identitetit, derguar se bashku me pyetjen tuaj, rezulton se ju jeni ne moshe madhor/e (pra mbi 18 vjec), ndaj sipas legjislacionit shqiptar ju nuk permbushni kushtet per biresim.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet