dokumentacioni ndarjes se tokes

kush eshte lista e dokumentacionit te ndarjes se tokes ne baze te ligjit 7501


Qytetari: E. L. Data: 21 January , 2020, Kategoria: Pronesi.

One response to “dokumentacioni ndarjes se tokes”

  1. Pershendetje,
    Gjate procedurave te ndarjes se tokes sipas ligjit 7501 “Per token”, nga ana e komisioneve te tokes, dy kane qene dokumentet: Akti i Marrjes se Tokes ne Pronesi, qe leshohej ne emer te kryefamiljarit te familjes bujqesore, por ishte e vlefshme per te gjithe anetaret e familjes; Formulari 6, qe eshte lista e te gjithe perfituesve te tokes, ne fshatin perkates. Te dhenat midis ketyre dokumenteve duhet te perputheshin.
    Per t’u pajisur me toke ne baze te ketij ligji, duhej certifikata e trungut familjar te dates 01.08.1991.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet