Dispozitivi

Si , ku dhe kur mund te marr dispozitivin per ankim zenie afati?


Qytetari: N. P. Data: 9 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Dispozitivi”

  1. Pershendetje
    Dispozitivin mund te paraqiteni ne cdo moment dhe ta merrni prane sektetares se gjyqtarit apo ne sekretarine e gjykates qe ka dhene vendimin.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet